Bonidur 382

Jednoskładnikowy, dyspersyjny klej polioctanowy stosowany w przemyśle obuwniczym do wklejania wkładek, klejenia tkanin, podklejeń itp. operacji pomocniczych. Używany jest głównie do klejenia na mokro. W klejeniach na sucho błonę klejową należy aktywować.