Bonikol GM

Jednoskładnikowy klej na bazie roztworu kauczuków polichloroprenowych w rozpuszczalnikach organicznych, przeznaczony do klejenia gumy z metalami.