Bonibet

Dwuskładnikowy, szybkowiążący preparat na bazie żywicy poliestrowej do renowaci jastrychów. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych i wody.