Boprem 329

Jednoskładnikowy, dyspersyjny impregnat do gruntowania podłoży betonowych i jastrychów cementowych przed klejeniem parkietów klejami dyspersyjnymi.