Boprem P

Jednoskładnikowy impregnat do gruntowania podłoży betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych przed klejeniem parkietów klejami kauczukowymi.