Boprem PUR

Jednoskładnikowy, poliuretanowy impregnat do gruntowania podłoży betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych, na których będą klejone posadzki drewniane przy użyciu klejów poliuretanowych (np. BONIPUR PARKIET 2k, BONIPUR PARKIET 1k).