Bonikol T-5060/EX
Pobierz szczegóły

Bonikol T-5060/EX

Jednoskładnikowy klej tapicerski na bazie roztworu kauczuków syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych, o zawartości 50% suchej pozostałości. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością początkową i bardzo dobrą odpornością termiczną spoiny.